İletişim

MASLAK Mah. MASLAK MEYDAN Sok. BEYBI GIZ PLAZA A BLOK Kat:27 MERKEZ/ SARIYER / İSTANBUL+90 (212) 335 25 19+90 (212) 335 27 48

GÜVEN

SADAKAT

DESTEK

HİZMETLERİMİZ

Gelişen ve globalleşen ekonomik yapı nedeniyle, ticari işletmelerin sayısının hayli artmasından ötürü, hukuki riskler...

Taraflar arasındaki sözleşme ve borç ilişkilerini konu alan ve düzenleyen “Borçlar Hukuku”, gerek ülkemizde...

İdare hukuku, idarenin işlem ve eylemlerinin sınırlarını belirler. İdarenin bu sınırların dışına çıkması ya da yasaların...

İş hukuku: çalışma yaşamına ilişkin olarak, sözleşmenin niteliği ve feshi, işçi ücretleri, yıllık izin ve fazla çalışma...

Vatandaşlık görevlerinden biri olan vergi ödeme yükümlülüğünde yaşanan usulsüzlükler, Vergi Usul Kanununda ağırlaştırılmış...

Sigorta hukuku genel anlamda, sosyal sigorta hukuku ve özel sigorta hukuku olmak üzere ikiye ayrılmaktadır...

Uluslararası ekonomik göçün makro dinamiklerinin belirlendiği son çeyrek asılda göç veren ülke konumundan göç alan ülke...

Aile Hukuku toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur...

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının yani terekesinin Türk Medeni Kanununun...

lacağı borçlu tarafından zamanında ödenmeyen alacaklı, bu alacağını bizzat zor kullanarak elde edemez...

Gayrimenkul Hukuku toplumun hemen her kesimini yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku alanında...

Ceza hukuku, suç teşkil eden bir haksızlığın ya da kabahatin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre cezai yaptırıma...

Haberler / Blog


Adres
MASLAK Mah. MASLAK MEYDAN Sok. BEYBI GIZ PLAZA A BLOK Kat:27 MERKEZ/ SARIYER / İSTANBUL